За контакти

Тел.: +359988223838
Email: hotel.sokay@gmail.com
Бърдени
Общ. Трявна
Област Габрово

Сметка на хотела:

IBAN: BG76 BPBI 7929 1055 3611 01
Account holder (Име на получател): Vanma-GAZ ltd. (Ванма-ГАЗ ЕООД)
Reason for transfer (оснавание за превода): Tourist service
BIC: BPBIBGSF
Bank name (Име на банката): EUROBANK BULGARIA AD
Country (Държава): Bulgaria

*Плащане по банкова сметка се извършва в лева. Плащане в друга валута може да доведе до допълнителни такси от страна на банката. Хотелът не покрива разходи по банкови такси и комисионни.

*Часовете за настаняване са от 14:00 до 20:00 часа
*Стаите се освобождават до 11:00 часа

Резeрвен сайт